Ngành Công Nghệ Thông Tin

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trang bị các kiến thức về khoa học tự nhiên, các kiến thức cơ bản như mạng máy tính, an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, lập trình, phần mềm… Sinh viên sẽ được lựa chọn các kiến thức các chuyên ngành chuyên sâu như hệ thống thông tin; công nghệ phần mềm; mạng và truyền thông máy tính; khoa học máy tính… đảm bảo khả năng thực hành nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu công việc ở từng lĩnh vực cụ thể.
Các bạn có thể lựa chọn các loại khóa học bao gồm: khóa học cấp bằng; khóa học cấp chứng nhận; khóa học miễn phí; khóa học mở được ghi chú trong mỗi môn học dưới đây.Đối tượng học :
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương yêu thích và có định hướng theo nghề nghiệp này.
- Cán bộ quản lý, nhân viên đang công tác tại các sở ban ngành của Nhà nước, các doanh nghiệp có thể học chương trình này để bổ túc kiến thức hỗ trợ cho công việc đang làm.

Cơ hội việc làm :
Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư CNTT có thể đảm nhận các công việc như: chuyên viên lập trình các ứng dụng mạng, chuyên viên thiết kế - triển khai mạng và chuyên viên quản trị hệ thống mạng cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức...

Thời gian học :
- Từ tối thiểu 01 năm đến 3,5 năm tùy theo bằng cấp đã học.
Khai giảng các lớp thường xuyên trong năm (Xem thêm)