Ngành Kế Toán

Công tác kế toán đóng vai trò quan trọng trong mọi tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin làm cơ sở cho các quyết định. Chương trình đào tạo ngành Kế toán đào tạo chuyên sâu giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản lý doanh nghiệp, có kỹ năng thành thạo về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế và phân tích hoạt động kinh doanh. Cử nhân Kế toán có đủ khả năng giải quyết những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, hoạch định chính sách kế toán kiểm toán, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong trong các loại hình doanh nghiệp và tổ chức khác nhau.
Các bạn có thể lựa chọn các loại khóa học bao gồm: khóa học cấp bằng; khóa học cấp chứng nhận; khóa học miễn phí; khóa học mở được ghi chú trong mỗi môn học dưới đây.Đối tượng học :
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương yêu thích và có định hướng theo nghề nghiệp này.
- Cán bộ, nhân viên đang hoặc mong muốn làm công tác tài chính, kế toán tại các cơ quan, doanh nghiệp,… có thể theo học chương trình đào tạo Kế toán để nâng cao năng lực làm việc, đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan hoặc chuyển đổi công việc.

Cơ hội việc làm :
Sau khi hoàn thành chương trình học, cử nhân ngành Kế toán có thể làm việc trong các cơ quan tổ chức sau:
- Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế ở quy mô khác nhau
- Các cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học, hiệp hội
- Ngân hàng và các tổ chức tài chính như Bảo hiểm, Kinh doanh chứng khoán
- Các tổ chức phi lợi nhuận trong nước và quốc tế.

Thời gian học :
- Từ tối thiểu 01 năm đến 3,5 năm tùy theo bằng cấp đã học.
Khai giảng các lớp thường xuyên trong năm (Xem thêm)