Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh cung cấp kiến thức tổng quan về các lĩnh vực kinh tế, thị trường – môi trường kinh doanh làm nền tảng để đi sâu vào chuyên môn. Vào chuyên ngành, sinh viên được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về phân tích, dự đoán, quản lý và xây dựng kế hoạch, chiến lược trong kinh doanh bằng những môn học cụ thể liên quan như Quản trị marketing, Quản trị tài chính, Quản trị nhân sự, Quản trị chiến lược, Quản trị sản xuất…. Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng thích nghi với môi trường làm việc năng động ở các loại hình doanh nghiệp và tổ chức khác nhau; có khả năng hoạch định, triển khai thực hiện, điều hành các hoạt động trong doanh nghiệp và tạo lập doanh nghiệp mới.
Các bạn có thể lựa chọn các loại khóa học bao gồm: khóa học cấp bằng; khóa học cấp chứng nhận; khóa học miễn phí; khóa học mở được ghi chú trong mỗi môn học dưới đây.Đối tượng học :
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương yêu thích và có định hướng theo nghề nghiệp này.
- Lãnh đạo, nhân viên, những người đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức có thể theo học Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh để cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc.
- Tất cả những người có bằng Tốt nghiệp THPT trở lên muốn học nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức phục vụ công việc và cuộc sống.

Cơ hội việc làm :
Sau khi hoàn thành chương trình, tùy theo năng lực và sở thích, Cử nhân Quản trị kinh doanh có thể làm việc trong các lĩnh vực khác nhau như: - Tham gia hoặc điều hành các công việc hoặc bộ phận trong hoạt động hành chính, nhân sự, sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức ở các quy mô và ngành nghề khác nhau.
- Tự khởi nghiệp.

Thời gian học :
- Từ tối thiểu 01 năm đến 3,5 năm tùy theo bằng cấp đã học.
Khai giảng các lớp thường xuyên trong năm (Xem thêm)