Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng cung cấp các kiến thức kỹ năng về thực hiện nghiệp vụ tín dụng ngân hàng cho các đối tượng khách hàng phù hợp với các quy trình, quy định thực hiện các nghiệp vụ kế toán tài chính đối với các giao dịch ngân hàng và kế toán nội bộ của ngân hàng thương mại, thực hiện và vận dụng các chuẩn mực, chế độ chính sách, quy định, luật pháp về quản lý kế toán, tài chính, thuế, bảo hiểm trong doanh nghiệp; thực hiện các nghiệp vụ cơ bản trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp… và các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng đàm phán và thuyết phục… Sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng bắt tay ngay vào công việc thực tế một cách dễ dàng, nhanh chóng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới.
Các bạn có thể lựa chọn các loại khóa học bao gồm: khóa học cấp bằng; khóa học cấp chứng nhận; khóa học miễn phí; khóa học mở được ghi chú trong mỗi môn học dưới đây.Đối tượng học :
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương yêu thích và có định hướng theo nghề nghiệp này.
- Những người lao động có định hướng thay đổi nghề nghiệp hiện tại sang lĩnh vực ngân hàng và thị trường tài chính.
- Cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng muốn cải thiện và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển ngày càng cao của tổ chức.

Cơ hội việc làm :
Sau khi hoàn thành chương trình, tùy theo năng lực và sở thích, Cử nhân Tài Chính Ngân Hàng có thể làm việc và đảm nhận các vị trí công việc như:
- Chuyên viên tín dụng ngân hàng; Chuyên viên kế toán, kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại; kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ.
- Chuyên viên kinh doanh tiền tệ.
- Chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn Chuyên viên tài trợ thương mại; Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp; Chuyên viên định giá tài sản; Chuyên viên mua bán, sát nhập doanh nghiệp…

Thời gian học :
- Từ tối thiểu 01 năm đến 3,5 năm tùy theo bằng cấp đã học.
Khai giảng các lớp thường xuyên trong năm (Xem thêm)