Liên hệ

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến E-Learning – Trường Đại học Mở Hà Nội

P3.3, P3.4 – Tầng 3, Nhà A – B101 Đường Nguyễn Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: (024)3 6231474 – (024)3 6231741
E-mail: info@ehou.edu.vn
Website: http://tuyensinh.ehou.edu.vn/; http://elc.ehou.edu.vn; http://ehou.edu.vn/