Học phần: Đọc – Tiếng Anh 4 – EN32Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp một số kiến thức ngôn ngữ cơ bản phù hợp trình độ upper-intermediate để phục vụ cho việc đọc hiểu như: cấu trúc của bài khóa, bố cục của đoạn văn, từ loại của tiếng Anh, cách tạo từ tiếng Anh,… Sinh viên được trang bị vốn từ về các chủ đề đã học và biết sử dụng từ học thuật theo chủ đề đã tìm hiểu. Từ đó, sinh viên hình thành được kỹ năng phỏng đoán chủ đề văn bản, phỏng đoán nghĩa của từ và tạo từ; phát triển kỹ năng tìm ý chính, tìm thông tin chi tiết, suy luận, kỹ năng đọc phân tích và phê bình; có khả năng tự đọc hiểu các văn bản tiếng Anh học thuật phù hợp với trình độ upper intermediate theo các chủ đề đã học.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Đọc – Tiếng Anh 3 – EN28

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu