Học phần: Đọc – Tiếng Anh 6 – EN40Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngôn ngữ cơ bản phù hợp trình độ cao để phục vụ cho việc đọc hiểu về: cấu trúc của bài khóa, bố cục của đoạn văn, từ loại của tiếng Anh, cách tạo từ tiếng Anh,… Sinh viên được trang bị vốn từ về các chủ đề đã học và biết sử dụng từ học thuật theo chủ đề đã tìm hiểu. Từ đó, sinh viên hình thành được kỹ năng phỏng đoán chủ đề văn bản, phỏng đoán nghĩa của từ và tọa từ; tìm ý chính, tìm thông tin chi tiết, suy luận, kỹ năng đọc phân tích và phê bình; tự đọc hiểu các văn bản tiếng Anh học thuật phù hợp với trình độ cao theo các chủ đề đã học.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Đọc – Tiếng Anh 5 – EN36

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu