Học phần: Ngữ âm lý thuyết – EN10Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: khái niệm cơ bản của Ngữ âm – âm vị học tiếng Anh ở cấp độ dẫn luận; hệ thống âm vị tiếng Anh; mô tả việc tạo âm và các biến thể âm vị – âm tiết và cấu trúc âm tiết; trọng âm, cấp độ trọng âm và các quy tắc đánh trọng âm ở cấp độ từ và cụm từ; phát âm của các từ chức năng và các khía cạnh của lời nói liên tục: đồng hóa âm, nối âm, nuốt âm và nhịp điệu; ngữ điệu tiếng Anh: cấu trúc, chức năng và cách sử dụng.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Không có

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu