Học phần: Ngữ âm thực hành – EN09Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản và cơ hội thực hành ngữ âm tiếng Anh, giúp sinh viên tăng khả năng áp dụng thành thạo các kiến thức về ngữ âm đã học vào giao tiếp trong thực tế, cải thiện tính chính xác của phát âm tiếng Anh, nâng cao kỹ năng nghe hiểu chính xác và tăng phản xạ trong giao tiếp tiếng Anh.

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Không có

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu