Học phần: Tiếng Trung 1 – EN06.1Giới thiệu về học phần:

Học phần Tiếng Trung 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của tiếng Trung Quốc, bao gồm chữ Hán (các nét, bộ thủ, quy tắc viết chữ), ngữ âm (cách phát âm tiếng Hán), từ vựng và ngữ pháp.

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Không có

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – Không sử dụng tài liệu.