Học phần: Tiếng Trung 2 – EN06.2Giới thiệu về học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiếng Trung Quốc bao gồm: ngữ âm tiếng Trung Quốc (phát âm, cách đọc, viết phiên âm); từ vựng; các hiện tượng ngữ pháp cơ bản tạo câu, viết đoạn văn; giúp sinh viên có kiến thức thực hành tiếng (kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, ở trình độ sơ cấp 2).

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Ngoại ngữ II.1 (tiếng Trung) – EN06.1

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu