Học phần: Tiếng Trung 3 – EN06.3Giới thiệu về học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiếng Trung Quốc bao gồm: ngữ âm tiếng Trung Quốc (phát âm, cách đọc, viết phiên âm); từ vựng, các hiện tượng ngữ pháp cơ bản tạo câu, viết đoạn văn; giúp sinh viên có kiến thức thực hành tiếng (kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, ở trình độ sơ cấp 3).

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Ngoại ngữ II.1 (tiếng Trung) – EN06.1; Ngoại ngữ II.2 – EN06.2

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy – không sử dụng tài liệu