Học phần: Viết – Tiếng Anh 1 – EN21Giới thiệu về học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức ngôn ngữ cơ bản phục vụ cho việc phát triển kỹ năng viết câu như: từ loại của tiếng Anh, thành phần và cấu trúc câu, chính tả và dấu chấm câu,…; hình thành được kỹ năng viết câu và khả năng kết hợp câu để tạo văn bản. Ngoài ra, sinh viên được làm quen và thực hành kỹ năng viết một số thể loại viết thông dụng phục vụ mục đích giao tiếp cá nhân: viết thư, thông báo,…

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Không có

Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận – Không sử dụng tài liệu