Học phần: Viết – Tiếng Anh 2 – EN25Giới thiệu về học phần:

Học phần này trang bị các kiến thức ngôn ngữ cơ bản phục vụ cho việc phát triển kỹ năng viết câu như: từ loại của tiếng Anh, thành phần và cấu trúc câu, chính tả và dấu chấm câu,… Hình thành cho sinh viên được kỹ năng viết câu và khả năng kết hợp câu để tạo văn bản. Từ đó làm quen và thực hành kỹ năng viết một số thể loại viết thông dụng phục vụ mục đích giao tiếp cá nhân: viết thư, thông báo,…

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Viết – Tiếng Anh 1 – EN21

Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận – Không sử dụng tài liệu